Produkujemy

maszyny, urządzenia,

linie produkcyjne i nie tylko...


Wieloletnie doświadczenie oraz jasno sprecyzowana
strategia i cele pozwalają nam sprostać realizacji
każdego zlecenia


Więcej

Dane osobowe

Klauzura informacyjna RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest

 

P.P.U.H. SCORPION

 

Tel. 62 722 14 74
poczta e-mail biuro@scorpion.pl

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

 

Rekrutacja

 

Kandydaci do pracy podają informacje wymagane przez kodeks pracy, w tym dane potrzebne do kontaktu. Otrzymane CV przechowujemy maksymalnie przez okres 6 miesięcy. Podstawą prawną jest dążenie do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). W przypadku wydłużenia procesu rekrutacji, będziemy prosili o zgodę na dalsze prowadzenie rozmów.

 

 

Zatrudnienie – pracownicy

 

Osoby zatrudnione w naszej Firmie podają informacje wymagane poprzez Kodeks Pracy. Okres ich przechowywania wynosi od 10 do 50 lat, w zależności od daty zatrudnienia. W przypadku zatrudnionych pracowników, podstawą prawną naszych działań jest obowiązek prawny, wynikający Kodeksu Pracy i innych ustaw (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

 

Marketing

 

Do działań marketingowych będziemy prosili o podanie danych typu e-mail bądź nr telefonu. Podstawą prawną jest zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Działania marketingowe prowadzimy do momentu wycofania zgody – wtedy usuwamy adres e-mail bądź nr telefonu. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt z nami, wysyłając maila na adres biuro@scorpion.pl  bądź korzystając z innych form kontaktu, o których jest mowa na początku obowiązku informacyjnego.

 

Media społecznościowe – Facebook

 

Wykorzystujemy nasz profil na Facebooku do umieszczania postów. W postach informujemy o ważnych wydarzeniach dotyczących ochrony danych osobowych. Odpowiadamy na zadane nam pytania, natomiast nie kierujemy reklam do osób które w ten sposób z nami się kontaktują. Podstawą naszego działania jest zgoda właściciela danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). W celu wycofania zgody prosimy o kontakt z nami a można to zrobić wysyłając maila na adres biuro@scorpion.pl  

 

Firmy chcące z nami współpracować

 

W celu rozpoczęcia rozmów na temat współpracy będziemy prosić o podanie następujących informacji: nazwa firmy, imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Dane przechowujemy przez okres trwania współpracy a potem przez okres przedawnienia roszczeń. Podstawą prawną jest dążenie do zawarcia umowy, bądź też umowa zawarta pomiędzy stronami (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

 

Przysługujące prawa osoby, której dane dotyczą

 

Osoby podająca naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do:

 

 • wglądu do informacji na swój temat,
 • sprostowania – gdy zmianie ulegnie np.; nr telefonu,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • przeniesienia danych (jeżeli będzie to technicznie możliwe),
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • do wniesienia sprzeciwu – dotyczy to np. profilowania, jeżeli będziemy je przeprowadzać.

 

Prosimy o kontakt z nami, jeżeli będzie chcieli Państwo skorzystać z przysługujących praw.

 

W celu skorzystania z prawa do wniesienia skargi, należy skontaktować się Urzędem Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacje o podmiotach, którym dane osobowe mogą być udostępnione

 

Odbiorcami danych osobowych są, w zakresie uregulowanym umowami i właściwymi przepisami prawa:

 

 • właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej;
 • firmy świadczące usługi, a w szczególności w zakresie przeprowadzenia szkoleń, audytów;

 

Kiedy podanie danych jest dobrowolne, a kiedy jest warunkiem zawarcia umowy? Konsekwencje nie podania danych.

 

Podanie danych jest dobrowolne w sytuacji gdy:

 

 • Skontaktujesz się z nami dobrowolnie.

 

Podstawą prawną w przypadku powyższych jest zgoda właściciela danych osobowych. Brak zgody oznacza brak możliwości prowadzenia dalszych rozmów. Jeżeli podstawą prawną jest umowa bądź dążenie do jej zawarcia, to podanie danych jest potrzebne do jej zawarcia. Brak podania wymaganych informacji oznacza brak możliwości zawarcia umowy.

 

Profilowanie

 

Nasza Firma nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

 

Cookies

 

Firma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
 • poprzez gromadzenie plików “cookies”

 

Przy pierwszej wizycie na stronie rodo.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików “cookies”.

 

Instalacja plików “cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików “cookies”:

 

 • sesyjne pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
 • stałe pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

 

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym „RODO”, na stronie www.scorpion.pl/kontakt/dane-osobowe/ PPUH Scorpion jako Administrator Danych publikuje istotne dla przetwarzania danych osobowych informacje, w tym również informacje mające na celu spełnienie obowiązków informacyjnych określonych art. 13 i 14 RODO.

Zaakceptuj