Produkujemy

maszyny, urządzenia,

linie produkcyjne i nie tylko...


Wieloletnie doświadczenie oraz jasno sprecyzowana
strategia i cele pozwalają nam sprostać realizacji
każdego zlecenia


Więcej

DofinansowaniePragniemy poinformować, iż Stasik Tadeusz P.P.U.H. SCORPION uzyskał dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,   Działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy, Nr naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20, Rodzaj projektu: Nadzwyczajny.

Projekt realizowany w okresie  od 01 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla: Stasik Tadeusz  P.P.U.H. SCORPION

Głównym celem projektu jest: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w czasie  epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie programu S.A 57015 (2020/N), aby ograniczyć skutki restrykcji wprowadzonych w okresie epidemii
i utrzymać bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 79 524,06 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 100 %


Pragniemy poinformować, iż SCORPION Spółka Cywilna Stasik Tadeusz, Stasik Maria, Stasik Łukasz Stasik Tomasz, Stasik Michał uzyskała dofinansowanie w ramach:
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,  
Działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy, Nr naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20, Rodzaj projektu: nadzwyczajny

Projekt realizowany w okresie  od 01 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla SCORPION Spółka Cywilna Stasik Tadeusz, Stasik Maria, Stasik Łukasz Stasik Tomasz, Stasik Michał

Głównym celem projektu jest: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w czasie  epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie programu S.A 57015 (2020/N), aby ograniczyć skutki restrykcji wprowadzonych w okresie epidemii i utrzymać bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 85 895,79 PLN  
Dofinansowanie projektu z UE: 100 %


Pragniemy poinformować, iż Stasik Maria Zakład Usługowy ,,TAD – MAR” uzyskał dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,  Działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy,
Nr naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20, Rodzaj projektu: Nadzwyczajny.

Projekt realizowany w okresie od 01 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla: Stasik Maria Zakład Usługowy ,,TAD – MAR”

Głównym celem projektu jest: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w czasie  epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie programu S.A 57015 (2020/N), aby ograniczyć skutki restrykcji wprowadzonych w okresie epidemii
i utrzymać bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 85 895,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 100 %

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym „RODO”, na stronie www.scorpion.pl/kontakt/dane-osobowe/ PPUH Scorpion jako Administrator Danych publikuje istotne dla przetwarzania danych osobowych informacje, w tym również informacje mające na celu spełnienie obowiązków informacyjnych określonych art. 13 i 14 RODO.

Zaakceptuj