Produkujemy

maszyny, urządzenia,

linie produkcyjne i nie tylko...


Wieloletnie doświadczenie oraz jasno sprecyzowana
strategia i cele pozwalają nam sprostać realizacji
każdego zlecenia


Więcej

Obsady łożysk

Jak sama nazwa wskazuje, produkt służy do obudowania łożska w celu uszczelnienia i umocnienia. Dzięki temu łożysko nie zużywa się tak szybko, a w konsekwencji jego czas pracy jest wydłużony. Dodatkowo obsada łożyska to jedno z rozwiązań bezpiecznego łożyskowania. Stosowane są w maszynach rolniczych, do produkcji spożywczej i szeroko rozumianych maszynach przemysłowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym „RODO”, na stronie www.scorpion.pl/kontakt/dane-osobowe/ PPUH Scorpion jako Administrator Danych publikuje istotne dla przetwarzania danych osobowych informacje, w tym również informacje mające na celu spełnienie obowiązków informacyjnych określonych art. 13 i 14 RODO.

Zaakceptuj