Produkujemy

maszyny, urządzenia,

linie produkcyjne i nie tylko...


Wieloletnie doświadczenie oraz jasno sprecyzowana
strategia i cele pozwalają nam sprostać realizacji
każdego zlecenia


Więcej

Transporty Pneumatyczne

Podajniki pneumatyczne stanowią zamknięty układ składający się z filtrocyklonu i rurociągu. Towar wewnątrz przemieszcza się za pomocą strumienia powietrza, które jest zasysane. Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie rozprzestrzeniania się pyłu na hali produkcyjnej, gdyż najczęściej ten rodzaj transportu używany jest przy materiałach o niskich frakcjach odbieranych z młyna.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym „RODO”, na stronie www.scorpion.pl/kontakt/dane-osobowe/ PPUH Scorpion jako Administrator Danych publikuje istotne dla przetwarzania danych osobowych informacje, w tym również informacje mające na celu spełnienie obowiązków informacyjnych określonych art. 13 i 14 RODO.

Zaakceptuj