Produkujemy

maszyny, urządzenia,

linie produkcyjne i nie tylko...


Wieloletnie doświadczenie oraz jasno sprecyzowana
strategia i cele pozwalają nam sprostać realizacji
każdego zlecenia


Więcej

Mulda zasypowa

1. Przeznaczenie i zastosowanie


Mulda zasypowa służy do przyjęcia dużej partii materiału, a następnie stopniowego podawania partii towaru na dalsze podajniki. Zastosowanie wału dozującego umożliwia rozgarnięcie materiału i zapobiega nierównomiernemu dozowaniu. Mulda może być używana w przerobie odpadów poubojowych (np. pierze) czy też w przemyśle zielarskim.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym „RODO”, na stronie www.scorpion.pl/kontakt/dane-osobowe/ PPUH Scorpion jako Administrator Danych publikuje istotne dla przetwarzania danych osobowych informacje, w tym również informacje mające na celu spełnienie obowiązków informacyjnych określonych art. 13 i 14 RODO.

Zaakceptuj