Produkujemy

maszyny, urządzenia,

linie produkcyjne i nie tylko...


Wieloletnie doświadczenie oraz jasno sprecyzowana
strategia i cele pozwalają nam sprostać realizacji
każdego zlecenia


Więcej

Reaktor poubojowy

Urządzenie przeznaczone jest do utylizacji odpadów poubojowych np. piór w celu wyeliminowania mikroorganizmów chorobotwórczych. Otrzymany produkt wykorzystuje się do nawożenia i odkwaszenia gleby. Jest to alternatywa drogiej utylizacji termicznej i czasochłonnego kompostowania. Poza tym w procesie kompostowania nie zawsze możliwe jest pozbycie się niepożądanych mikroorganizmów. Reaktor zasypuje się materiałem, do którego dodaje sie wapno. Mieszadło, które znajduje się wewnątrz urządzenia miesza co pewien czas materiał. Dodanie wapna sprzyja hydratyzacji np. piór, a produktem ubocznym tej reakcji jest ciepło. Najlepsze zastosowanie reaktor ma w ubojniach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym „RODO”, na stronie www.scorpion.pl/kontakt/dane-osobowe/ PPUH Scorpion jako Administrator Danych publikuje istotne dla przetwarzania danych osobowych informacje, w tym również informacje mające na celu spełnienie obowiązków informacyjnych określonych art. 13 i 14 RODO.

Zaakceptuj